Kenneth Okonkwo's Takes Nollywood To Famous White House (Photos)

Source: Maryjane Ezeh / Nigeriafilms.com